Livsmiljöbarometern

Hälsa

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kring psykisk hälsa.

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i folkhälsoarbetet. Ett socialt hållbart samhälle innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt uppmärksammas. Ett viktigt verktyg i Umeå kommuns arbete med en ökad jämlikhet i hälsa är - Kommissionen för socialt hållbart Umeå.

Delmål

Osäkert om målet kan uppnåsPsykisk hälsa

Delmål B.3.1 Den psykiska hälsan ska förbättras. Unga ska ha en god psykisk hälsa. Stöd och hjälp ska ges för att ge bättre hemförhållanden till barn, vars föräldrar har ett missbruk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Huvudområde B.3
Sidan uppdaterad: 2020-02-28

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.